stalno u pokretu
01. 07. 2012. videomonitoring * sam svoj majstor

Gnezdo vetruške na zgradi DBE

videomonitoring uz pomoć štapa i kanapa
Pre mnogo godina dok sam još radio na fakultetu, zajedno sa ornitolozima sam napravio i postavio gnezdo za vetruške i od štapa i kanapa sastavio sistem za video praćenje koji je bio u funkciji nekoliko godina. Ovo je tekst koji je tada bio dostupan na sajtu departmana a u međuvremenu je povučen.
[ vreme čitanja: ~ 5 min. ]

Originalnom sadržaju sa sajta Departmana i dalje je moguće pristupiti putem servisa Wayback Machine.


Na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta pri Univerzitetu u Novom Sadu je pokrenut projekat aktivne zaštite i monitoringa pomoću video nadzora jednog para vetruški. Ovaj projekat se ogleda u postavljanju kutije za gneždjenje u kojoj je montirana kamera. Ovim načinom dobijamo značajne podatke o biologiji gnežđenja, a samim postavljanjem kućice novi prostor za gnežđenje i jačanje gnezdeće populacije vetruški. Ova ideja je proistekla iz trenutnog stanja vetruški i potreba njihove zaštite. Imamo ambicije da ideju projekta proširima i na neke druge vrste ptica u Srbiji.

Monitoring gnezdećih parova vetruške u Novom Sadu sprovođen je u periodu 2008-2010 od strane NIDSB Josif Pančić. Rezultati ovog monitoringa pokazali su da vetruške često koriste ispuste, terase i žardinjere na zgradama koji su se uglavnom pokazali kao nebezbedni i nepodesni.

U poslednjih šest godina vetruške su se pokušavale gnezditi na jugozapadnoj fasadi zgrade departmana za biologiju i ekologiju (DBE), ali su zbog sunca i lošeg vremena jaja uvek propadala.

Da bi im se osiguralo uspešno gnežđenje odlučili smo da u aprilu 2010. na četvrtom spratu zgrade DBE postavimo kutiju za gnežđenje. Kao dodatnu meru monitoringa kutiju smo opremili web kamerom.

Na žalost, vetruške nisu koristile kutiju u 2010. ali je poslužila kao sklonište drugim vrstama, uglavnom golubovima.

Kada je početkom aprila 2011 primećena aktivnost para vetruški u okolini kutije, brzo smo reagovali, postavili računar dobijen od departmana, počeli sa snimanjem dešavanja u kutiji i ispratili gnežđenje, nošenje jaja i odrastanje i stasavanje pet ptića.

Neposredno pre sezone gnežđenja 2012. napravili smo neophodne popravke na kutiji i postavili kvalitetniju kameru. Od ove godine, gnežđenje je moguće pratiti putem Interneta preko sajta Departmana za biologiju i ekologiju 0-24h.

Naš tim

ornitolozi:

  • Marko Janković (2010-2011)
  • Nenad Spremo (2010-2011)
  • Dimitrije Radišić (2012)

tehnička i serverska podrška:

  • Vladimir Jokić (Departman za fiziku)
  • Bane Ivošev (Departman za matematiku i informatiku)
  • Marko Bošković (Departman za biologiju i ekologiju)

O vrsti

Vetruška (Falco tinnunculus) je dnevna ptica grabljivica iz reda Falconiformes, porodice sokolova Falconidae i roda sokolava Falco.

Dužina tela je 32-39 cm, a raspon krila 65-82 cm. Ženke su krupnije od mužjaka. Gornji deo tela kod mužjaka je svetlo kestenjaste boje sa crnim sitnijim i krupnijim pegama, a glava i rep sivi. Ženke su potpuno smeđe sa brojnim crnim sitnim šarama i imaju crne pruge na gornjem delu tela.

Areal rasprostranjenja joj zahvata Evropu, Aziju i Afriku.

Staništa koja naseljava su stepski predeli, ali sve češće se nalazi u gradskim sredinama gde se gnezdi na visokim zgradama i lovi plen na periferijama grada.

Hrani se sitnim sisarima (voluharice, miševi…), pticama (vrapci, čiope, crvenorepke…), gmizavcima (poljski gušter, livadski gušter…), insektima (gundelji, zrikavci…).

Gnezdi se u periodu od polovine aprila do avgusta. Ne gradi sama gnezdo, nego useljava napuštena gnezda vrana na stablima, a na zgradama se gnezdi u otvorima u zidu, ispod krovova ili na terasama. Ženka snese 5-6 braonkastih jaja sa tamno braon sitnim flekama, na kojima samo ona leži, a mužjak lovi i donosi hranu. Inkubacija jaja traje 26-30 dana. Nakon izleganja mladunci borave 4-5 nedelja pre nego što izlete. U Srbiji je procenjeno da se gnezdi 3000-4000 parova, a u Novom Sadu je zabeleženo 46 gnezdećih parova.

Vetruške su izuzetno korisne ptice jer vrše bioregulaciju brojnosti raznih potencijalno štetnih glodara na poljoprivrednim zemljištima.

2010

Na potrebu za gnezdom za vetruške ukazao je monitoring gnezdećih parova vetruške u Novom Sadu sprovođen je u periodu 2008-2010 od strane NIDSB Josif Pančić. Kutija je napravljena u martu 2010. godine od korišćenih komada iverice, korišćenih šarki, i stakla od starog prozora. Opremljena je polovnom USB webkamerom i mikrofonom koji su povezani na stari računar.

Na žalost kućica je postavljena prekasno za sezonu gnežđenja vetruški 2010. godine, ali je ipak tokom leta bila korisna drugim vrstama (golubovima) kao sklonište.

2011


2012