stalno u pokretu
10. 12. 2018.

Mirko i Slavko

pazi metak!
Kratak istorijat, izvori, spisak epizoda i poneke skenirane epizode.
[ vreme čitanja: ~ 9 min. ]

Prvi domaći visokotiražni strip, Mirko i Slavko je priča o dva dečaka, partizanska kurira. Izlazio u ediciji Nikad robom izdavačke kuće Dečje novine iz Gornjeg Milanovca. Glavni autor “Mirka i Slavka” je bio crtač Desimir Žižović Buin, uz brojne saradnike. Po stripu je snimljen i istoimeni dugometražni film u režiji Branimira Torija Jankovića.

“Mirko i Slavko” su prvih pet godina izlazili u sklopu Dečjih novina. Maja 1963. krenula je zasebna edicija strip-svezaka “Nikad robom”, gde su se obrađivali razni periodi u istoriji. Posle nekoliko stotina svezaka, u ediciji su preživeli samo “Mirko i Slavko”. Razlika u prodatom tiražu “Mirka i Slavka” i izdanja gde su bile druge priče i junaci bila je tolika da su izdavači prosto morali da ukinu sve ostale. Tiraž je išao preko 200.000 prodatih primeraka po broju, a povećala se i učestalost izlaženja na jednom nedeljno.

Mirko i Slavko su izlazili do kraja sedamdesetih, kad je došlo do zasićenja među klincima. Stripovi su počeli da se rade suviše mehanički, s mnogo više onomatopeja nego dijaloga. Jedan od uzroka propadanja “Mirka i Slavka” je, međutim, i birokratski udar na “strip kao šund” početkom sedamdesetih. Podizanjem poreza na strip, edicija je nesnosno poskupela, tražnja i tiraž su se smanjili. Likovi su opstali još samo u matičnom listu i po nekom izdanju Dečjih novina.

Spisak epizoda:

 • Nikad robom, 1, 1963, D. Žižović-Buin
 • Zemunica u planini, 2, 1963, V. Žarić - Buin
 • Okršaj u noći, 6, 1964, Ž. Vukosavljević – D. Žižović-Buin
 • Zbeg, 10, 1964, D. Žižović-Buin
 • Svaki deseti, 13, 1964, Ž. Vukosavljević – D. Žižović-Buin
 • Neko je uhoda, 25, 1965, Ž. Vukosavljević – D. Žižović-Buin
 • Kraj neprijateljskih straža, 31, 1965, M. Nićić – D. Žižović-Buin
 • Brži od smrti, 34, 1966, Ž. Vukosavljević – D. Žižović-Buin
 • Četvrti obruč, 49, 1966, M. Nićić - D. Žižović-Buin
 • Tri hrabra druga, 56, 1966, M. Nićić - D. Žižović-Buin
 • Bitka za vreme, 67, 1966, M. Nićić – D. Žižović-Buin
 • Pod planinom, 74, 1966, M. Todorović - D. Žižović-Buin
 • Na osmatračnici, 91, 1967, M. Todorović - D. Žižović-Buin
 • Dva hrabra dečaka, VANREDNI BROJ I, 1967, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Put do slobode, VANREDNI BROJ II, 1967, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Ratna žetva, 113, 1967, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Partizanski voz, 114, 1967, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Na tajnom zadatku, 115, 1967, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Protiv tenkova, 122, 1967, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Izgubljeni dečak, 127, 1967, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Posle bitke, 135, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Hrabri mitraljezci, 138, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Partizanska majka, 143, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Opkoljeni, 147, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Straže na obalama, 152, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Poslednja bomba, 155, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Tajna poruka, 156, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • U plavim visinama, 157, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Zarobljeni oficir, 159, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Oružje za odred, 161, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • U klisuri, 163, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Fabrika oružja, 166, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Stari grad, 168, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Najdraža knjiga, 170, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Verni pas Vučko, 172, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Telefonisti, 174, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Osmatrači, 177, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Obračun na pruzi, 180, 1968, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Prelaz preko reke, 184, 1969, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Na maršu, 185, 1969, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Put u planinu, 186, 1969, M. Todorović – D. Žižović-Buin
 • Pomoć je stigla, 187, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Na usamljenom visu, 193, 1969, D. Žižović-Buin
 • Lekar iz grada, 195, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Te mračne noći, 196, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Pomoć drugu, 197, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Na magistrali, 198, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Zarobljena učiteljica, 198/II, 1969, D. Žižović-Buin
 • Kroz podzemne prolaze, 199, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Specijalni kurir, 200, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • U prethodnici, 201, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Tačno u 16 i 30, 202, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Kao nikad, 203, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • U mitraljeskom gnezdu, 205, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Hrabra kurirka, 206, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Partizanska škola, 207, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Akcija spasavanja, 208, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Lovci na mine, 211, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • U zadnjem času, 212, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Drama u vozu, 215, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Akcija na uglu, 216, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Bomba u tašni, 220, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Verni stražar, 221, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Ranjeni komandant, 223, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Mali diverzanti, 224, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Brza poruka, 226, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Na leđima neprijatelja, 227, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Junaci brane grad, 228, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Veliki poduhvat, 230, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Za svoj odred, 231, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Na zgarištu, 233, 1969, D. Tomić – D. Žižović-Buin
 • Branićemo grad, 301, D. Žižović-Buin

Film “Mirko i Slavko”

Film je najblaže rečeno bizaran. Kaže wikipedija: “po žanru je mešavina partizanskog filma, filma za decu i komedije”. Pa baš su ga smešali… U najkraćim crtama, na samom početku filma prikazana je vesela varošica i deca sa drvenim puškama na livadi koja hoće da se igraju rata. U sledećoj sceni, partizani iz neobjašnjenih razloga u blizini varošice iz zasede napadaju višestruko jače Nemce (dok jedni i drugi ginu, deca gledaju iz zaklona, zabavljaju se i navijaju).

Partizani bivaju razbijeni, mnogi izginu a nekolicina ranjenika se povlači u varošicu i tamo ih neki od seljana sakriju. Nemci ulaze u selo i kada oni meštani koji su sakrili ranjenike ne žele da im ih predaju, streljaju sve muškarce a žene odvode u logor. Deca, koja su bila izvan naselja, po izlasku Nemaca vraćaju se u pustu, delom uništenu varošicu. Ubili su im očeve, dede, stričeve… i odveli majke, tetke, bake, i šta će, dogovorili su se “da svako može da bude šta god želi da bude”, i tu valjda, na podlozi masakra iz prethodne scene, kreće “komični” deo ove smeše. Deca se ponašaju onako kako se ne bi očekivalo od dece u tim (ili bilo kojim okolnostima), oblače kostime koji liče na odeću odraslih, lepe na lice brade i brkove, “čitaju” novine, sve je lepo, veselo i zabavno… Zaljubljuju se, udvaraju i “venčavaju”, deca od 5-6 godina?!

Tokom ostatka filma, neki od dečaka “ratuju” sa glupim i nesposobnim Nemcima, prave diverzije, u varošici nalaze ranjenog Nemca, i devojčica kojoj su na početku filma Nemci pred očima streljali majku, insistira da ga leče (“jer je mlad”) pa ga odnose kod partizanskih ranjenika koje i dalje kriju i hrane u podrumu. Na kraju filma, partizani se izvlače iz podruma i varošice a dečaci koji su nabavili puške ulaze u okršaj sa Nemcima i većina u njemu strada. Partizan “Glavni”, vraća se u varošicu i bezuspešno pokušava da spreči decu da pucaju na Nemce, a na kraju se pojavljuje i onaj “dobar Nemac” što su ga lečili, pa i on gine. I to je kraj.

Inače, sve ove scene gde deca ratuju, pucaju, ginu… prikazane su na veseo način, kao zabava, uz provaljivanje fazona… Totalna kognitivna disonanca… Pošto film počinje tako što se deca skupljaju na livadi i hoće da se igraju rata, pred kraj sam se ponadao da sve ovo što je prikazano i jeste dečija igra, da se odvija na livadi i u mašti dece 1973. ili kada je već snimljen film i da će u poslednjoj sceni to tako biti otkriveno i prikazano. Jer to bi tako nekako i bilo ok, rat onakav kakvim ga zamišljaju deca rođena dvadeset godina nakon što se završio. Međutim ne, ovo je sve ipak bilo “zaozbiljno”.


http://y2u.be/AzKguE5Ao9Y

Izvori:

slike (1) | video klipovi (1)