stalno u pokretu
13. 12. 2018. Batrić Rakočević * NOB memoar / dnevnik
Batrić Rakočević

Bjelopoljski srez u ratu i revoluciji 1941-1945

Izuzetna fotomonografija sa više hiljada fotografija na preko 600 strana! Prosto neverovatno da ih je toliko preživelo rat.

goodreads