stalno u pokretu
10. 07. 2016. Vasko Kostić * Boka * Crna Gora
Vasko Kostić

Bokeljska mornarica

goodreads

Ova knjiga je pretežno “odgovor” i kritika na “12 vjekova bokeljske mornarice”, luksuznu monografiju - zbirku 26 referata koja je izašla petnaestak godina pre “Bokeljske mornarice”.

Teza autora je da monografija predstavlja grub falsifikat istorije, počev od svog koncepta, interpretacija, izbora šta će se izostaviti a šta naglasiti, nedostatka citiranja izvora za mnoge, po autorovom mišljenju netačne tvrdnje, itd.

Autor, Vasko Kostić, svoje teze potkrepljuje nizom citata, mnogi od kojih su iz primarnih izvora. I on sam ima svoju agendu i ideju šta želi da “dokaže”, interpretira ili dopuni, ali takva mesta u tekstu je lako prepoznati i razlikovati od delova koji su potkrepljeni izvorima.

Monografiju nisam pročitao, ali sam je u međuvremenu nabavio i to mi je sledeće na listi za čitanje…