stalno u pokretu
21. 02. 2018. bbb sf * aaa Ursula Le Guin * bbb nedovršen prikaz