stalno u pokretu
15. 12. 2016. Jacques Godechot * revolucija 1848 49
Jacques Godechot

Revolucije 1848

goodreads

Godšo daje detaljan prikaz okolnosti koje su dovele do revolucija 1848. On ih posmatra i pokušava da objasni kao završnicu procesa otpočetkog 70-80 godina ranije Američkim ratom za nezavisnost i francuskom buržoaskom revolucijom, i naziva “Atlantskom revolucijom” (više od dve trećine obima knjige posvećeno je godinama koje prethode 1848-oj).

Najviše prostora posvećeno je Francuskoj, Italiji i Nemačkoj, znatno manje Austriji i Mađarskoj, Poljska i Španija se skromnije obrađuju, Hrvati se grubo pominju na dva mesta a Srbi u Vojvodini samo jednom, i to pogrešno (karlovačka Majska skupština se smešta na jug Banata).

U prilozima knjizi nalaze se tekstovi i izvodi tekstova o revolucijama 1848. njenih savremenika: Prudona, princeze del Belđojozo, Marksa, Blankija i Valtera.

Sve u svemu, dobar i detaljan uvod u revolucije u Francuskoj, Italiji i Nemačkoj, i što je bitnije, u kontekst i okolnosti (ekonomske, demografske, političke…) koje su ih uzrokovale, kao i one ostalim zemljama.