stalno u pokretu
14. 01. 2017. Nikola Banašević * Njegoš
Nikola Banašević

Gorski vijenac, kritičko izdanje sa komentarom

goodreads

Detaljna analiza i komentar stihova Gorskog vijenca (na oko 270 strana). Pojašnjene su arhaične reči, mitološki, legendarni i istorijski likovi koji se pominju, narodni običaji, neobične upotreba glagola i imenica (koje se samo pravilnom akcentuacijom reči razumeju), itd.

Banašević se naslanja na brojna prethodna tumačenja stihova Gorskog vijenca koja su nastala u 100-120 godina pre njega, objedinjuje ih, potvrđuje ili opovrgava. Čini se da posebno ne propušta priliku da se obračuna sa tumačenjima Milana Rešetara.

Tekst i ortografija Gorskog vijenca pretrpeli su mnoge transformacije iz izdanja u izdanje, gde su izdavači često davali sebi za pravo da ispravljaju, prepravljaju i tumače Njegoša i njegove ideje i namere, i na taj način mnogim stihovima izmenili smisao. Banašević analizira sva prethodna izdanja i upoređuje ih sa tekstom rukopisa Gorskog vijenca (od 1. do 1528. stiha) koji je igrom slučaja sačuvan u Beču. Međutim, to nije bio finalni tekst koji je otišao u štampu, već je Njegoš u Beču dok je čekao odobrenje za štampu napravio neke finalne izmene. Ako sam dobro razumeo, Banaševiću je bila dostupna i još jedna preliminarna verzija (rukopisa ili prvog otiska) u kojoj je sam Njegoš na marginama uneo određene izmene i ispravke. Oslanjajući se na sve prethodno pomenuto, kao i na ostatak Njegoševog opusa (tehnike i leksiku koje je koristio), Banašević je pokušao da vrati Gorski vijenac u izvorni oblik (onako kako ga je Njegoš pripremio za štampu) i da to koristi kao osnovu za svoja tumačenja.

Zahvaljujući Komentarima, više sam obratio pažnju na veštinu kojom su stihovi pisani kao i na višestruke transformacije kroz koje su mnogi stihovi prošli dok Njegoš nije našao svoj konačni izraz. Što se tiče razumevanja suštine samih stihova, mislim da sam ih u najvećem broju slučaja pravilno razumeo i pre čitanja Komentara. Čak mi se čini da u brojnim komentarima stihova Banašević ističe očigledno (tj. da su suvišni), ali ok, to je individualno.

Moja glavna zamerka je to što se Komentari bave isključivo formom, tj. pojašnjenjem pojedinačnih stihova (ili eventualno nizovima od po nekoliko stihova). Možda je to i bila autorova namera, ali ono što bih ja voleo da vidim je analiza celina (i likova) Gorskog vijenca, koji im je dublji smisao, zašto ih je Njegoš tako napisao i sa kojom namerom i planom ih je uvrstio u delo i koja im je funkcija u tom delu.

Sve u svemu, korisno pomagalo za čitanje Gorskog vijenca, ali samo po sebi nedovoljno.