stalno u pokretu
24. 06. 2016. Vuk Stefanović Karadžić * Boka * Crna Gora
Vuk Stefanović Karadžić

Crna Gora i Boka Kotorska

goodreads

Presek trenutne socio-političke situacije Crne Gore i Boke (današnji jugozapadni deo Crne Gore) koje je Vuk napisao u prvoj polovini devetnaestog veka sa osvrtom na istoriju. Opisi društva i načina života su zanimljivi, običaji takođe mada možda malo predetaljno opisani. Istorija i tekuća politička pitanja koje Vuk navodi su manje vredni, iz razumljivih razloga - nisu mu bili dostupni svi izvori koji su nam danas dostupni. Neke interpretacije mi se čine malo naivne, kao na primer rastezanje rasprostiranja Srba i ubrajanje u Srbe populacija koje se ni same nisu tako osećale.

Sve u svemu interesantno, ali više sam se nadao nekim anegdotama iz tog područja.