stalno u pokretu
12. 04. 2018. Banat * Vojvodina * NOB proza * Arsen Diklić
Arsen Diklić

Moriški snegovi

Prelepi, poetični opisi ravnice, njenih žitelja i naselja, zanimljivi i dobro razrađeni likovi.

goodreads

Pisano sličnim tonom kao Jesen u Mrtvaji. Uživao sam čitajući. Posebno mi se dopadaju dijalozi, dobro razrađeni likovi, Milanov i Rašin odnos i Milanovi “unutrašnji razgovori” sa ljudima koji su ostavili dubok utisak na njega, a koji mu se premotavaju u glavi i pomažu mu da sredi misli kada je umoran ili iscrpljen.

Pokušao sam da odgonetnem gde so to odvija radnja. Iz nekog razloga Diklić je vrlo tajanstven po pitanju lokacije. Glavna mesta u romanu su:

  1. Mali Rit
  2. Jakobsfeld
  3. Moldovin
  4. “grad” u kom živi Raša

Serija je snimana u selima u blizini Pančeva (Omoljica je poslužila kao Mali Rit a Jabuka kao Jakobsfeld), ali verujem da je radnja romana smeštena znatno bliže rumunskoj granici.

  1. Mali Rit: čini mi se da je u prvom romanu “mali rit” upravo to, isušeni rit pored sela u kom se nalaze plodne njive i salaš (skladište) žita koje je Milan zapalio. U seriji i drugom i trećem delu trilogije, “Mali Rit” postaje ime sela. O tom selu znamo samo da je mešovito srpsko-rumunsko i da se nalazi nedaleko od spoja dve reke, velike i male. Takođe, Milanov komšija Iva Plavi, jednom kada se zapio, odlutao je preko rumunske granice. Velika reka u čijoj se blizini nalazi Mali Rit je verovatno Tamiš, a malo pravi problem podatak o blizini rumunske granice. Rumunsko-srpska sela koja se nalaze na spoju Tamiša i još neke pritoke (uglavnom kanala) su daleko od granice a ona uz granicu (Jaša Tomić, Šurjan, Boka) nisu imala navedeni etnički sastav. Veliki Gaj je srpsko-rumunsko selo u blizini granice koje se nalazi na kanalu, ali sumnjam da je taj kanal dovoljno velik da je njime išla skela.

  2. Jakobsfeld: čisto nemačko selo, sa tri strane okruženo mrtvajom, u blizini se nalaze “Torkovi” (kada Milana poveze Nemica sa zapregom koja nosi cigle na putu za Jakobsfeld, savetuje mu da produži za “Torkove” i da tamo potraži posao). Nekadašnji Veliki i Mali Torak su danas spojeni u selo Torak, a dobar kandidat za Jakobsfeld je Banatski Despotovac (Ernsthausen). Kada Milan konačno napusti Jakobsfeld, zaobilazi jedno selo (Botoš?) i izlazi na “bent” (na Tamišu?) gde dalje traži vezu.

  3. Moldovin: selo u kom živi Milanova tetka; u selu ima Nemaca, a atar sela se graniči sa atarom Srpskog Brezovca. U blizini je Pardanj. Selo mora biti Milanu relativno usput kada ide od “grada” prema Jakobsfeldu. Dobar kandidat za Moldovin je Jaša Tomić (Modoš). Pardanj je današnja Međa, a Srpski i Mađarski Brezovac bi mogli biti Srpski i Mađarski Itebej.

  4. “grad” u kom živi Raša: pominje se da se Raša sa roditeljima “spustio” Tisom i Dunavom do Slankamena, pa grad mora biti blizu Tise, i Milanu mora biti relativno usput da na putu od grada svrati u Moldovin. Takođe, Raša je na partizanski odred naleteo verovatno negde nedaleko od grada, i onda su on i Milan stigli za jedan dan do Jakobsfelda na putu za Moldovin (do kog ima još jedan dug dan). Jedini grad koji se uklapa je Zrenjanin.


Sam Diklić je rat proveo u Vojvodini a 1945. je bio član sreskog komiteta KPJ u Jaši Tomiću, pa mu je taj kraj dobro poznat.


Sa svim ovim bi najbolje bilo ponovo pažljivo iščitati celu trilogiju i videti koliko se uklapa, ali to ću ostaviti za neki naredni put…