stalno u pokretu
04. 06. 2018. sociologija / socijalna pravda * Stéphane Hessel
Stéphane Hessel

Pobunite se!

Dovoljno kratko i jednostavno za čitanje da ga nije gre'ota čitati, ali nije nešto što naročito otvara oči.

goodreads

Ne znam dovoljno o autoru, njegovom životu i delu, osim onoga što je na nekoliko mesta navedeno uz ovu knjižicu: da potiče iz bogate, privilegovane porodice, da je ubrzo nakon početka Drugog svetskog rata završio u Londonu, i da se tamo priključio francuskom pokretu otpora. U martu 1944. prelazi u Francusku da pomogne pripremu savezničkog iskrcavanja. Ubrzo ga zarobljavaju Nemci, muče i zatvaraju. Preživljava rat i nakon rata ima aktivnu ulogu u komisiji zaduženoj za izradu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Nakon toga poživao je još oko 65 godina kao uvaženi intelektualac, i tokom kojih je u više navrata (iako poreklom Jevrejin) podržao borbu Palestinaca za prava. U svojoj 93. godini se ovom knjižicom obraća omladini, i ta knjižica je po nekima inspirisala “Occupy” proteste u SAD i drugim zemljama.

U predgovoru knjige izdavač priprema čitaoca da sa velikim strahopoštovanjem i pijetetom primi reči Hessel-a, naglašavajući njegove poodmakle godine (više puta) i učešće u davnim ratnim i poratnim događajima čiji je retki preživeli svedok i relikt. Kao što pomenuh, sami kratki navodi iz biografije mi nisu dovoljni da napisano stavim u neki širi kontekst, već ću o eseju prosuditi i o poruci razmisliti nezavisno od biografije ili godina autora.

Poruka eseja se može sažeti na sledeće tačke:

  • tokom rata bio je član Pokreta koji uspeva da se izbori za određene ustupke i natera na kompromis francuske bankare, industrijalce i druge bogate vlastodršce: u Francuskoj je obezbeđen određeni nivo socijalne zaštite, sloboda štampe i školstvo dostupnije masama nego u prošlosti; danas (60 i više godina kasnije) ti principi su ugroženi

  • ne treba se miriti sa nepravdom i tiho prihvatati urušavanje tih vrednosti

  • ljudi su odgovorni kao pojedinci i njihova odgovornost ne leži u rukama boga ili vlasti; napredak društvene istorije se može posmatrati kao osvajanje potpune slobode čiji rezultat je demokratska država u njenom savršenom obliku, ili kao strašni uragan, nezadrživo srljanje iz katastrofe u katastrofu

  • okolnosti u kojima se nalaze današnji mladi progresivni ljudi složenije su od polarizovanog sveta njegove mladosti, ali uprkos tom nedostatku jedinstvenog protivnika ili neprijatelja ne treba biti malodušan ili ravnodušan, već se treba suočavati sa raskorakom između bogatih i siromašnih koji se sve više produbljuje i boriti za očuvanje i univerzalnost ljudskih prava (naglašava univerzalnost i primenu tih prava na sve, uključujući migrante, azilante, izbeglice…)

  • ne žmuriti na nepravdu koju trpe Palestinci

  • nenasilje mora biti glavni (jedini) način borbe za prava; dalje govori isključivo o konfliktu između “kultura” i insistira da razrešenje tih konflikata mora biti nenasilno; ne govori o unutrašnjim konfliktima (na primer klasnim)

  • zbog svega toga treba se pobuniti

Ne znam šta je on tu veliko rekao? Uspostavljanje socijaldemokratije u Francuskoj nakon rata i kompromis sa bogatima koji je tada načinjen predstavlja kao neko krajnje dostignuće, zlatni cilj, a Povelja o ljudskim pravima, koja iako nesporno značajna, je razvodnjavana i razblažavana sve dok nije bila prihvatljiva zapadnim imperijama (podsećam da još tada Jugoslavija i još neke druge socijalističke zemlje nisu glasala za usvajanje Povelje, već su bile uzdržane, jer nisu bili zadovoljni njenim dometom).

Polazeći od toga (privremenog) kompromisa (koji je bio rezultat trenutnog stanja snaga), Hessel i dalje u ovom eseju pokušava da drži neki srednji kurs, da ne talasa previše. Ko je taj neprijatelj protiv kog treba da se pobunimo? Hessel ostaje neodređen. Rezultat su mlake poruke, i ako su nekome zaista otvorile oči, onda su mu ujedno i skratile domet dokle pogled dopire.

Mislim da njegova pordrška novim generacijama nije nužna kako bi se njihova borba legitimisala.