stalno u pokretu
27. 06. 2017. Miloš Mido Milikić * NOB memoar / dnevnik * peta ofanziva * Đilas
Miloš Mido Milikić

Ratnim stazama Milovana Đilasa

goodreads

Knjiga ##Ratnim stazama Milovana Đilasa## ima neke kvalitete čija kombinacija je čini drugačijom od svih drugih sličnih publikacija koje sam do sada čitao:

1) Pisao ju je učesnik većine opisanih događaja, koji je kao dečak tokom rata bio redovan vojnik, zatim desetar, a krajem rata mislim i niži oficir. Posle rata ostao je u tom (vojnom) okruženju i u neposrednom kontaktu sa drugim preživelim učesnicima i važnim akterima.

2) Rođen je u istoj mikroregiji kao i Đilas i njihove porodice su bile isprepletene. Zahvaljujući tome, kao očevidac i učesnik je imao odličan uvid i bio je u jedinstvenom položaju da prepozna kasnije pokušaje revizije. Mnogim događajima o kojima piše bio je očevidac, saučesnik ili savremenik i o njima je saznavao na neposredan način, a ne iz druge ili treće ruke.

3) Knjiga je napisana preko 60 godina nakon rata, brojne nove informacije su postale dostupne, mnoge arhive su otvorene, stari autoritarni sistem više nije postojao pa ni formalni ili neformalni pritisak za cenzurom ili autocenzurom. Verujem da je autor napisao upravo ono što je i hteo, onako kako je hteo.

Međutim, ovi kvaliteti su možda ujedno i mane. Knjiga pretenduje da ima formu istoriografije, ali je zapravo čudna mešavine istoriografije, guslarske pesme, memoara, memoara u ime drugog (mrtvog) čoveka, ispovesti, apologije… Autor je proklamovao želju da nepristrasno dođe do istine, ali čini mi se da su ga u tome ograničili nedostatak umešnosti u pisanju naučnog rada (način na koji iznosi i dokazuje/opovrgava neke tvrdnje, citira tj. vrlo retko citira izvore, itd…), starost (prilikom pisanja je imao već punih osamdeset godina) kao i nedostatak pomoći (knjiga nema zvaničnog recenzenta i lektora, a čini se ni nezvaničnog, i to je jako vidi).

Autor nosi snažna ubeđenja u tvrdnje čiju istinitost želi da utvrdi, i uz sve gore navedeno, čini mi se da mu to, a posebno činjenica da je bio učesnik tih događaja, znatno otežava da se distancira, bude objektivan i da do te istine dođe primenom naučnog metoda. Na primer, često mnoge likvidacije partizana i komunista od strane samih partizana opravdava u kontekstu u kom su izvršene, kao neophodno uspostavljanje i očuvanje discipline u ratnim uslovima, međutim na drugom mestu opisuje kako je u jednom trenutku i sam zanemario da izvrši direktno naređenje, i ne vidi sličnost između tog događaja i drugih, za koje su njihovi akteri platili glavom (slučaj o kom govorim je naređenje koje je dobio da tokom Pete ofanzive pre prelaza preko Sutjeske strelja nekoliko italijanskih zarobljenika, koje je on pustio da odu, a pucao je u nebo).

Tekst često ima formu polemike sa samim sobom ili nekim zamišljenim sagovornikom/sagovornicima koji zastupaju suprotna stanovišta. Veoma je sirov, sadrži mnogo ponavljanja i nepotrebnih detalja i digresija.

Evo par slikovitih odlomaka iz knjige koji prikazuju deo atmosfere u kojoj su podaci za knjigu prikupljani i proveravani u intervjuima sa preostalim živim učesnicima, već starcima u poodmaklim godinama. Jedan od njih bio je i Radenović Ljubo, član KPJ od pre rata i učesnik Trinaestojulskog ustanka koji je nakon što su mu partizani streljali brata (takođe partizana) prešao u četnike i koji je i dalje ogorčen na Đilasa. Mido i Ljubo su se prvo prepucavali u kolumnama preko novinama (o Đilasovoj krivici/nevinosti), a nakon toga Mido ga je kontaktirao i zamolio da se susretnu. Razgovoru su prisustvovali i Midov brat i Ljubov sin koji su dobri prijatelji.

Ljubo mi je poručio da dođem kod njega u Bar i da budem njegov gost, iako je na mene ljut što sam ga u novinama upozorio "da mi, bar pod starost, moramo govoriti i pisati istinu i da je on ispao lažov". ... Potpuno gluv Ljubo i ja smo se nadvikivali pa su se Bato i Vuko u početku uplašili a kasnije se smejali našem nadvikivanju i teškom sporazumevanju. ... Ljubo mi je ponovo rekao da je provjeravao moje dosadašnje pisanje i da sam pisao istinu i o četnicima i partizanima. On ponovi da me je zbog toga primio bolestan i star na ovako teški razgovor koji ni sa kim drugim na svijetu ne bi vodio jer mu je pritisak skočio u nedogled zbog sjećanja na sve to. To sam primjećivao pa pokatkad okretao na šalu i drugarsko zadirkivanje. On je to prihvatao i tako smo ostali živi poslije tri puna sata razgovora.

Možda se pomoću ove knjige (ili samo pomoću nje) ne može doći do neke konačne i objektivne istine o Đilasovoj ulozi tokom NOR-a u Crnoj Gori i odgovornosti za mnoge stvari koja mu je naknadno pripisivana, ali ona daje jedan vrlo ličan i neposredan pogled na to vreme, potkrepljen podacima iz arhiva, svedočenjima i zapisima drugih učesnika kao i informacijama koje su autoru dali učesnici u privatnim kontaktima (tj. bez straha od odgovornosti objavljene reči). Iz teksta se lepo može osetiti atmosfera koja ja je vladala tokom rata među partizanima, mentalitet i vrednosti učesnika, partijska hijerarhija i strogi centralizam, veština tj. njen nedostatak kod partijskih rukovodilaca na početku rata, itd. Autor ima jasno određenje i čvrste stavove, ali on to čini se ni ne krije - navodi činjenice do kojih je došao i onda dokazuje (ili misli da dokazuje) i opravdava ono što želi, dok mislim da nije svesno i perfidno prikazivao te činjenice na iskrivljen ili izmenjen način ili ih izbegavao kad mu ne odgovaraju.

Preporučujem knjigu zainteresovanim za literaturu memoarskog tipa o NOB u Crnoj Gori koja je nastala nakon raspada SFRJ pa nije podlegala nikakvoj zvaničnoj cenzuri. Takođe sadrži mnoštvo činjenica koje oslikavaju Đilasovu ulogu i tim dešavanjima, iako iznetih i upakovanih na nevešt i nenaučan način.