stalno u pokretu
09. 06. 2016. Gordana Vuković * Vojvodina * Šajkaška
Gordana Vuković

Rečnik prezimena Šajkaške

goodreads

Vrlo interesantna knjižica…