stalno u pokretu
30. 06. 2016. Anto Staničić * Boka
Anto Staničić

Mali pirat

goodreads

Zaplet je neoriginalan i pun klišea. Autor je izgleda bio pod pritiskom da likove oslikava crno-belo, pa su možda zbog toga neki od njih iskarikirani i neubedljivi. Ok, razumem da je dečiji roman, ali to ga ne opravdava…

Kontekst je interesantan - život mornara na Jadranu polovinom osamnaestog veka, njihovi odnosi, etika, žargon. Inače, radnja se pretežno odvija izvan Boke a ona sama jedva da se pominje.