stalno u pokretu
21. 10. 2016. Dimitrije Marinković * revolucija 1848 49
Dimitrije Marinković

Uspomene i doživljaji Dimitrija Marinkovića 1846-1869

goodreads

Dimitrije Marinković je bio srpski pravnik i političar druge polovine XIX veka. Rođen je u Paraćinu 1835. godine, u Beograd dolazi 1846. godine i tu završava sve nivoe školovanja (za razliku od nekih savremenika nije se školovao ili doškolovavao u Evropi). Karijeru je počeo u državnoj službi, u sudu a kasnije se aktivno bavio politikom i bio ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova u više vlada.

Pročitao sam samo deo koji me je interesovao (do 1853) i nije mi bilo od neke naročite koristi. U uvodu je naznačeno da je autor memoare krenuo da piše tek početkom XX veka, a on i sam kaže da ranije nije vodio beleške ili dnevnik, i to se iz tekstova vidi.

O Srpskom pokretu u južnoj Ugarskoj 1848-49 piše malo, pošto je bio vrlo mlad i nije direktno učestvovao. Vrlo je kritičan prema novosadskoj i uopšte “prečanskoj” inteligenciji, pre svega prema Miletiću, Politu, Zmaju…