stalno u pokretu
29. 06. 2016. Vasko Kostić * Boka * Crna Gora * Luštica * Nikšići
Vasko Kostić

Zapretana prošlost prevlake, prilozi istorijskoj raspravi

goodreads

O Prevlaci sam znao vrlo malo: da se nalazi negde između Tivta i Luštice i da je za vreme Nemanjića tu bio pravoslavni manastir. Nedavno sam pročitao Pripovijesti crnogorske i primorske. Manastir i bratstvo se pominju u više pripovedaka, a jedna od njih kulminira trovanjem manastirskog bratstva i rušenjem manastira topovima sa mletačke (ili kotorske) galije. To me je zainteresovalo i želeo sam da saznam dublju istorijsku pozadinu tog događaja.

Ne sviđa mi se baš stil, nekako nametljiv, kojim autor strastveno nastoji da istakne i dokaže svoje tvrdnje, ponekad sa vrlo slabim argumentima. Posebno mi se ne dopadaju etimološke gimnastike u koje se povremeno upušta.

S druge strane, knjiga je odlično pokrivena referencama tako da sam mnoge tvrdnje koje su mi se činile čudne mogao lako da proverim i da potražim informacije i proširim kontekst na drugim mestima.

Saznao sam ono što sam želeo, ali sam načeo i neke nove stvari (na primer autor vrlo negativno govori (i to se trudi da dokumentuje) o Kotoru, Kotoranima i Kotorskoj mornarici). U ovom istraživanju istorije Boke u koje sam se upustio upadam sve dublje u rupu koju sam kopam…