Crnogorska dijagonala - 2009

Crna Gora sa kraja na kraj, preko dva Žabljaka
< putopisi | 25. 07. 2009. http://perpetuum-mobile.net/putopisi/2009-cg-dijagonala/

Crnogorska dijagonala - 2009

Crna Gora sa kraja na kraj, preko dva Žabljaka

Crnogorska dijagonala - 2009

Malo manje od dve nedelje nakon povratka sa obilaska nacionalnih parkova Durmitor i Sutjeska biciklom, vratio sam se u Tjentište da nastavim put tamo gde sam ga prekinuo. Za osam dana prešao sam oko 475km pretežno van asfalta, obišao brojne planine, fenomenalna jezera i kanjone i uopšte povezao neke konce koji su mi ostali sa prethodnih putovanja.


Od Sutjeske do Sušice

kroz NP Sutjeska i NP Durmitor

Od Sutjeske do Sušice

kroz NP Sutjeska i NP Durmitor


Od Sušice do Semolj gore

Preko Durmitora i Sinjevine

Od Sušice do Semolj gore

Preko Durmitora i Sinjevine


Moračke planine, Lola i Žurim

kroz travnata prostranstva okrunjena stenjem i kamenjem

Moračke planine, Lola i Žurim

kroz travnata prostranstva okrunjena stenjem i kamenjem


Biciklom kroz kanjon Mrtvice

Kapetanovo jezero, Velje Duboko, Višnje, kanjon Mrtvice

Biciklom kroz kanjon Mrtvice

Kapetanovo jezero, Velje Duboko, Višnje, kanjon Mrtvice


Rijeka Crnojevića

Međuriječje, Platije (kanjon Morače), Podgorica, Rijeka Crnojevića

Rijeka Crnojevića

Međuriječje, Platije (kanjon Morače), Podgorica, Rijeka Crnojevića


Uspon na Sutorman

Rijeka Crnojevića, Riječki grad, Obodska pećina, Žabljak Crnojevića, Vranjina, Lesendro, Virpazar, noćni uspon na Sutorman

Uspon na Sutorman

Rijeka Crnojevića, Riječki grad, Obodska pećina, Žabljak Crnojevića, Vranjina, Lesendro, Virpazar, noćni uspon na Sutorman


Južnom stranom Rumije

Stari Bar, Ulcinj, Svač

Južnom stranom Rumije

Stari Bar, Ulcinj, Svač


Severnom stranom Rumije

Sa pogledom na Skadarsko jezero

Severnom stranom Rumije

Sa pogledom na Skadarsko jezero