perpetuum mobile

stalno u pokretu
http://perpetuum-mobile.net/tekstovi/strana5/

perpetuum mobile

stalno u pokretu

Zobnatica

i prijatan gradić Bačka Topola


The Wonderful Wizard of Oz: The Graphic Novel


Akvaparkovi Morahalom i Petrolend

dnevna doza tople vode, 'divljih reka', tobogana i mehurića koji masiraju


S partizanima


Wartime


Zvijezda

Bilješka stena, Veliki kraj, vidikovci iznad Brusnice, kanjon Rače


Drinska regata

usijane glave na hladnoj reci


Weapons and Equipment of the German Mountain Troops in World War II

The book delivers what it promises - plenty of details on equipment and numerous high quality photographs. It is a lot better then German Mountain Troops


The Embattled Mountain


German Mountain Troops (World War 2 Photo Album, 15)


Nova klasa


Razgovori s Kočom


'Lijeve greške' Milovana Đilasa ili partijski silogizam

Odličan, koncizan, dobro argumentovan i referencama potkrepljen rad.


Ratnim stazama Milovana Đilasa


Treća proleterska sandžačka brigada, zbornik sećanja, knjiga 3


Treća proleterska sandžačka brigada, zbornik sećanja, knjiga 2


Treća proleterska sandžačka brigada, zbornik sećanja, knjiga 1


Sutjeska - pišu učesnici, zbornik radova 1-5


Borba za oslobođenje Jugoslavije 1941-1945 I


Fruška gora 2017

neka šetnje otpočnu